Αναγνώστες

Friday, 21 August 2009

Thursday, 20 August 2009

Wednesday, 19 August 2009

Saturday, 15 August 2009

A strange picture No 2 - Μια παράξενη φωτογραφία No 2

Να η απάντηση, μια λακούβα με νερό στην αυλή μας !!!

And thats the answer!!!

Friday, 14 August 2009

A strange picture - Μια παράξενη φωτογραφία


Μπορείτε να καταλάβετε τι πραγματικά δείχνει η φωτογραφία; Τραβήχτηκε τυχαία και έχει ενδιαφέρον. Η λύση στην επόμενη ανάρτηση.

Can you find out what this picture shows? taken by accident and it is really interesting...
the answer will follow..