Αναγνώστες

Tuesday, 27 July 2010

Hello there !!!P5020021

This shot is taken in Barcelona Aquarium few years ago :)

Saturday, 24 July 2010

Monday, 19 July 2010

My Goldfinch worldIMG_0086


During the winter I use to buy some seeds to feed the birds visiting my balcony...
From these seeds left around I get some new plants during the spring and the summer..
There are some wonderfull sunflowers !!! and now I have some new visitors some wonderful goldfinches !!!

IMG_0087

Thursday, 15 July 2010

Friday, 9 July 2010

Potsdamer platz BerlinIMG_0031
Mark di Suvero: GalileoMark di Suvero's works deal with the subject of the moment of movement in a symbolic sense. In contrast to their virtual stasis and centered calm, his sculptures appear to carry dynamic expressive powers which actively pervade the surrounding area. The overriding impression they give is one of merely latent and imaginary mobility, even though there are sometimes moving parts on his sculptures.


Simple Structures, Openness, Accessibility and Clarity

In the mid-sixties, the sculptor exchanged his artist's atelier and gallery for urban and natural space. His sculptures, which are made of building timber, metal supports and T-beams, now have an enormous sense of presence about them.
Both his earlier and more recent works encourage the beholder to conquer them physically, enticed by their simple structures, openness, accessibility and clarity. One likes to walk through them and around them, to look up at them or observe them from a distance, experiencing the suspense inherent in their immaterial correlations with the surrounding space.

Against Instrumental Reasoning

The dynamic quality of his work is directed against the utility shapes of the world in which we live, against a 'world of right angles'. The individual shapes of his sculptures are directed against the instrumental reasoning of our urban structures.

More Informations about Mark di Suvero

Friday, 2 July 2010

Berliner Weisse - H Μπύρα αναψυκτικόIMG_0543Berliner Weisse (alternative German spelling, Berliner Weiße) is a cloudy, sour, wheat beer of around 3% abv.[1] It is a regional beer from Northern Germany, mainly Berlin, dating back to the 16th century.[2] By the 19th century, Berliner Weisse was the most popular alcoholic drink in Berlin, and 700 breweries produced it.[3][4] By the late 20th century there were only two breweries left in Berlin producing the beer, and a handful in other parts of Germany.[5] The name "Berliner Weisse" is protected in Germany, so it can only be applied to beers brewed in Berlin. However, there are a number of American and Canadian brewers who make a beer in the Berliner Weisse style, and use the name.

Wikipedia

IMG_0544


Berliner Weisse (εναλλακτικά γερμανική ορθογραφία, Berliner Weiße) είναι μια θολή, ξινή, μπίρα από σιτάρι (μούστος)περίπου 3%. Πρόκειται για μια τοπική μπίρα από τη Βόρεια Γερμανία, κυρίως στο Βερολίνο, που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα [2]. Τον 19ο αιώνα, Berliner Weisse ήταν το πιο δημοφιλές οινοπνευματώδες ποτό στο Βερολίνο, και 700 ζυθοποιεία το παρήγαγαν. Στα τέλη του 20ού αιώνα υπήρχαν μόνο δύο ζυθοποιεία στο Βερολίνο για την παραγωγή της μπύρας, και μια χούφτα σε άλλα μέρη της Γερμανίας. Η ονομασία "Berliner Weisse" προστατεύεται στη Γερμανία, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μπύρες που παρασκευάζονται στο Βερολίνο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες αμερικανικές και καναδικές ζυθοποιίες που κάνουν μια μπύρα στο στυλ Berliner Weisse, και χρησιμοποιούν το όνομα.